Firma Adı İletişim Konum
DERLENİŞ YAYINLARI YUSUF GENÇER
İnebey Mah. İnkılap Cad. No: 43/129 / Fatih / İSTANBUL / TÜRKİYE
İletişim: +90 532 622 0233
Web: https://derlenisyayinlari.org/
Salon: 1
Stant: 814
Ürün Grupları
  • Kultur Yayinlari

Yayınevimiz; önüne birincil görev olarak, Türkiye Devriminin Önderi Hikmet Kıvılcımlı nın eserlerini yayımlamayı koymuştur. Çünkü Hikmet Kıvılcımlı nın Teorisi Lenin Sonrasının Marksizmi-Leninizmidir. O; Tarih- Devrim-Sosyalizm adlı en büyük eseriyle, Marks-Engels ve Lenin Ustaların zaman yetmezliğinden ve daha acil görevler yüzünden yeterince zaman ayıramadıkları Antika Tarihi incelemiş ve onun yüzündeki peçeyi kaldırmıştır. Böylece Marks-Engels-Lenin Ustaların eserini tamamlamıştır. Bilindiği gibi Marks-Engels Ustalar kapitalizmin yüzündeki peçeyi kaldırmışlardı. Kıvılcımlı Usta da Antika Toplumun yüzündeki peçeyi kaldırarak tüm sınıflı toplumlar tarihini, bütün yönleriyle görmemizi sağlar. Sınıflı Toplumların gidiş kanunlarını bize sunarak Sınıflı Toplumlar Tarihinin açıklanmasını tamamlamış olur. Böylece de günümüz toplumlarının sınıf ilişki ve çelişkileri açıklanmış olur. Tabiî ki bu açıklama değiştirmek, Devrim yapmak içindir. O nun Teorisi özellikle Türkiye Halklarının ve genelde tüm Kapitalizmce Geri Kalmış Toplumların devrimlerinde teorik silahlar sunar. Bu yüzden Hikmet Kıvılcımlı nın Teorisi Türkiye ve Dünya Halklarının yolunu aydınlatır. Ayrıca yayınevimiz; dağınık devrimci grupların demir disiplinli gerçek Proletarya Partisi çatısı altında birleşmesi, Türkiye Halklarının Kurtuluş Mücadelesinin öncüsünün oluşturulması için; Hikmet Kıvılcımlı nın sağlığında yılmaz savaşçısı olduğu; Uyanış-Derleniş-Birleşi mücadelesinin sürdürücüsüdür. Bu mücadelede üretilen eserler de yayınevimizin yayınları arasındadır.

Firmanın kayıtlı ürün bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı temsilcilik bilgisi bulunmamaktadır.

Firmanın kayıtlı marka bilgisi bulunmamaktadır.